Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Μετά τους συνεταιρισμούς το ΥΠΑΑΤ «ανακατεύει τα χαρτιά» και στον αγροτικό συνδικαλισμό

Μετά τους συνεταιρισμούς το ΥΠΑΑΤ «ανακατεύει τα χαρτιά» και στον αγροτικό συνδικαλισμό

 

Μετά τις παρεμβάσεις στην λειτουργία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετοιμάζεται να «εισβάλλει» και στον αγροτικό συνδικαλισμό, με σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από την Τετάρτη 16 Αυγούστου και για ένα μήνα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου προσπάθεια του υπουργείου είναι να αναπτυχθεί ένα ενιαίο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα σχεδιάζει, θα επεξεργάζεται και θα υλοποιεί τις απαραίτητες πολιτικές και προγράμματα για την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων του αγροτικού χώρου, με απώτερο σκοπό να διαμορφώνουν οι ίδιοι οι αγρότες τις συνθήκες και τη δράση τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τόπου, της κοινωνίας και της οικονομίας. Το υπουργείο εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ενιαίο συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα που θα εκφράζει όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας και «δεν θα συναρτά την οργανωτική και αγωνιστική του ικμάδα από το ύψος των κρατικών ενισχύσεων, αλλά από το βαθμό συνειδητοποίησης των αγροτών για τα ταξικά και επαγγελματικά τους συμφέροντα».
«Η δημιουργία», όπως σημειώνεται, «ενός ακηδεμόνευτου και αυτόνομου συνδικαλιστικού κινήματος με τη συμμετοχή όλων των αγροτών που έχουν κύρια ενασχόληση και εισόδημα από την αγροτική παραγωγή, αποτελεί πολιτική και κοινωνική προϋπόθεση για την ανάδειξη της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας ως βασικών πυλώνων για την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο ΑΕΠ, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και αγροτισσών που μπορούν να συνιστώνται και να λειτουργούν στον αγροτικό χώρο αποτελούν οι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ), οι ΚΑΣ παράκτιας και μέσης αλιείας, οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ).

Επίσης, παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές παραγωγών, μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις Αγορών Παραγωγών (ΕΑΠ), Ομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΟΕΑΠ) και Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ).
Σκοπός των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ, είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή. Οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα του εμπορικού ή συνεταιριστικού νόμου. Μπορούν να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εξυπηρετούν την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους. Όργανά τους είναι Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην διαβούλευση υποσκαφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού ενηλίκων κουνουπιών στην περιοχή του κάμπου Δυτικής Θεσσαλονίκης (ρυζοκαλλιέργειες), με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αυξημένη όχληση των κατοίκων, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας από νοσήματα που μεταδίδουν τα ενήλικα κουνούπια, αποφασίστηκε, μετά την έκδοση σχετικής αδείας από τα Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και του Δήμου Δέλτα και σχετική εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, η πραγματοποίηση δράσεων εναέριας ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) στις περιοχές αυτές, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών.
Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων ακατοίκητης έκτασης (ρυζοκαλλιέργειες). Θα πραγματοποιηθούν τρεις αεροψεκασμοί την Κυριακή 20 Αυγούστου, την Δευτέρα 21 Αυγούστου και την Τρίτη 22 Αυγούστου, εφόσον υπάρξουν κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δράσεις θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, μέχρι την ολοκλήρωση ψεκασμού της έκτασης των 120.000 στρεμμάτων. Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου με πτήσεις διάρκειας το ανώτερο έως τρεις (3) ώρες και θα χρησιμοποιηθεί σκεύασμα που έχει την προβλεπόμενη άδεια του αρμόδιου Υπουργείου για το σκοπό αυτό.
Η διενέργεια των αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές. Οι δράσεις θα γίνουν υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και του Δήμου Δέλτα σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.
Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών (τρεις ώρες κάθε βράδυ) να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.  Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Την τερμάτισε με 5,43 ευρώ το κιλό την τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου το Πιερικό ελαιόλαδο ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨Την τερμάτισε με 5,43 ευρώ το κιλό την τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου το Πιερικό ελαιόλαδο ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨


Η ομάδα ελαιοπαραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης της ένωσης παραγωγών του συνεταιρισμού Κάτω Αγιάννη Πιερίας αυτές τι μέρες διέθεσαν και τις τελευταίες ποσότητες του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨ που παρήγαγαν. Σε μία απαιτητική αγορά όπως αυτή του ποιοτικού ελαιολάδου, οι παραγωγοί της ομάδας, βρέθηκαν να απολαμβάνουν φέτος μια από τις υψηλότερες τιμές ελαιολάδου στην Ελλάδα. Μάλιστα λαμβάνοντας υπ’ όψη πάντοτε τιμές για συγκρίσιμες ποιότητες οι παραγωγοί της ομάδας απολαμβάνουν τιμές τις οποίες πετυχαίνουν ελάχιστοι προβεβλημένοι διακινητές ελαιολάδου.
Η τιμή διάθεσης του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨ της ομάδας για το ελαιόλαδο ξεκίνησε στα 4,56 ευρώ το κιλό, για πολύ λίγη ποσότητα. Η τιμή αυτή αποτέλεσε δύστυχος για άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές από τις υψηλότερες εσωτερικές τιμές. Η περισσότερη ποσότητα (90%) του ελαιόλαδου της ομάδας πουλήθηκε στις 5,43 ευρώ το κιλό. Δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί όπως ανέφερε και ο κ. Βασίλειος Γκριμούλας ο οποίος είναι και ο οργανωτής της πιστοποιημένης ομάδας ελαιοπαραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης της ένωσης παραγωγών του συνεταιρισμού Κάτω Αγιάννη Πιερίας «Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με την κατοχυρωμένη ονομασία ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨ σηματοδότησε μια νέα εποχή για το Πιερικό ελαιόλαδο. Επίσης χάρη στις προσπάθειές της Αντιπεριφέρειας Πιερίας για ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων της Πιερίας, όπως είναι και το ελαιόλαδό μας πετύχαμε το ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨ να αποτελέσει μια προωθητική δύναμη για το ελαιόλαδο στην Πιερία». Όπως επισήμανε και ο κ. Δημήτρης Ρουκάς Επιστημονικός Συνεργάτης της Π. Ε. Πιερίας, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨ αποτελεί ένα πιστοποιημένο ελαιόλαδο ολοκληρωμένης διαχείρισης που σέβεται τόσο τις περιβαλλοντολογικές ανησυχίες όσο και τις ποιοτικές απαιτήσεις ενός καταναλωτικού κοινού το οποίο αποζητά διατροφικά προϊόντα ανωτέρας και αναγνωρισμένης ποιότητας.
Η ομάδα ελαιοπαραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης της ένωσης παραγωγών του συνεταιρισμού Κάτω Αγιάννη Πιερίας, ενεργοποιείτε ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην όλο και αυξανόμενη ζήτηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨. Για το λόγο αυτό για το προσεχές διάστημα σχεδιάζει να λάβει μέρος στην 15η Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Τεχνολογίας και Οικοτεχνίας γνωστή ως Γιορτή του Αγρότη η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Καρίτσας Πιερίας, το Σαββατοκύριακο στις 02 & 03 Σεπτεμβρίου 2017, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει σε επαφή με παραγωγούς οι οποίοι έχουν δείξει ενδιαφέρον και θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα. Επίσης αποφάσισε για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού της Πιερίας στο θέματα της παραγωγής πιστοποιημένου ποιοτικού ελαιολάδου και προώθησης του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ¨ΘΕΪΚΟ ΟΛΥΜΠΟΣ¨, να λάβει μέρος και στην 8η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσή Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας 2017 που θα λάβει χώρα από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2017 στον Εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης, στον οικισμό Ανδρομάχης.
17.08 2017

Έκκληση για συμμετοχή στις εργασίες αποστολής ιατροφαρμακευτικού υλικού


Έκκληση για συμμετοχή στις εργασίες αποστολής ιατροφαρμακευτικού υλικού


Image 
Φίλες και φίλοι του Κοινωνικού Φαρμακείου, αγαπητοί συμπολίτες,
Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας κλήθηκε εκτάκτως να προσφέρει ιατροφαρμακευτικό υλικό σε κοινωνικές δομές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Το υλικό αυτό βρίσκεται επαρκώς στη διάθεση του φαρμακείου μας, η ομάδα απάντησε θετικά στο αίτημα που της τέθηκε όμως, η παράδοσή του πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Αποφασίσαμε λοιπόν η  συσκευασία των υλικών να γίνει αύριο Παρασκευή  18 Αυγούστου 2017, ώρα 18:00 στο Καπνικό Σταθμό και είμαστε σίγουροι πως δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες.
Σας παρακαλούμε πολύ να βοηθήσετε συμμετέχοντας στις εργασίες προετοιμασίας και αποστολής του ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε το Κοινωνικό Φαρμακείο της πόλης μας
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας & Γιατροί του Κόσμου


Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ - Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας (ΕΟΔνΠ)
Φλέμινγκ 8 (Καπνικός Σταθμός)
Κατερίνη 601 00
Τηλ. 23510 39000 Δευτ., Τετ. και Παρ. από 18:00 - 21:00  / κινητό 6981 66 51 58 (WhatsUp)
info@otoposmou.com - www.otoposmou.gr

Ξεκινά η ανέγερση του νέου λυκείου ΔιαβατώνΞεκινά η ανέγερση του νέου λυκείου Διαβατών


Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ευθ. Φωτόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας «Σάκκος Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Κ. Σπανός & ΣΙΑ Ε.Ε.» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ανέγερσης του Λυκείου Διαβατών, σε δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή των εργατικών κατοικιών (οδός Κιλκισίου).
Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.144.000 ευρώ (με ΦΠΑ), έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε από τον Οργανισμό Σχολικό Κτιρίων Α.Ε., η κατασκευή αποτελείται από δύο κτίρια, τα οποία περιλαμβάνουν τμηματικό υπόγειο, ισόγειο, α΄ και β΄ όροφο. Το πρώτο κτίριο είναι ισόγειο και περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το κυλικείο και τον κεντρικό χώρο εισόδου. Το δεύτερο κτίριο αποτελείται από υπόγειο με τις αποθήκες και τους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ισόγειο (διοίκηση, χώροι υγιεινής, βιβλιοθήκη), α’ όροφο (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια), β’ όροφο (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια). Η κατακόρυφη επικοινωνία γίνεται μέσω ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου. Το νέο σχολείο προβλέφθηκε να έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και το συνολικό εμβαδόν είναι 2.192 τ.μ.
Σημειώνεται ότι στον τομέα της σχολικής στέγης ήδη ολοκληρώνεται με πολύ ταχείς ρυθμούς το 5ο Νηπιαγωγείο Σίνδου και υπογράφεται η σύμβαση για τον παλαιό Παιδικό Σταθμό στη Σίνδο με την κοινοπραξία «Σάκκος Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Κ. Σπανός & ΣΙΑ Ε.Ε.». Επίσης, ετοιμάζουμε παρεμβάσεις και σε άλλα σχολεία, όπως το ΕΠΑΛ Χαλάστρας και το 3ο Δημοτικό Διαβατών, ενώ ήδη δημοπρατήθηκε το έργο συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 850.000 ευρώ σε σχολεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων και προχωράμε στη διαδικασία δημοπράτησης.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης για το Λύκειο Διαβατών, ο Δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα γιατί καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία των Διαβατών, και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, ένα νέο σχολείο. Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει βάλει φραγή στη σχολική στέγη, εμείς καταφέρνουμε να φτιάχνουμε σχολεία, με τη πολύτιμη βοήθεια των συναρμόδιων φορέων και τη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε μια περιοχή που επί δεκαετίες αδικείται από τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης και της εκάστοτε κυβέρνησης, εμείς προσφέρουμε κάτι θετικό. Μετά την παράδοση του 4ου Γυμνασίου Εχεδώρου, αναμένουμε από τον εργολάβο την παράδοση του 3ου Νηπιαγωγείου και του 2ου Δημοτικού στη Ν. Μαγνησία. Με την κατασκευή του Λυκείου Διαβατών θα ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο σχολικής στέγης στο συγκεκριμένο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε πρωτόγνωρο έργο για τους δημότες  και τους κατοίκους του Δήμου μας, σε πείσμα των καιρών και όσων επιδιώκουν τη στασιμότητα και ανησυχούν για τη μεγάλη και αποτελεσματική προσπάθειά μας: στη σχολική στέγη, στην οδοποιία, στην αποκατάσταση της οικονομικής αξιοπιστίας του Δήμου προς τους τρίτους, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην καθαριότητα, στα τεχνικά έργα, στις κοινωνικές δομές, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό».

Ολοκληρώθηκε η φιλοξενία παιδιών και νέων στη Μονή Αγίου Γεωργίου Ρητίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και ΠλαταμώνοςΟλοκληρώθηκε η φιλοξενία παιδιών και νέων
στη Μονή Αγίου Γεωργίου Ρητίνης
της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος


          Το Σάββατο 12 Αυγούστου, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Φιλοξενίας παιδιών και νέων, που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ρητίνης.
          Φέτος λειτούργησαν 11 περίοδοι για μαθητές από Δ΄ δημοτικού έως και Γ΄ λυκείου. Ο συνολικός αριθμός των φιλοξενουμένων ήταν περίπου 600 παιδιά, αγόρια και κορίτσια από όλη την Πιερία, τα οποία απόλαυσαν την ομορφιά της ορεινής Πιερίας, τη φύση, έζησαν σαν μια μεγάλη οικογένεια, αθλήθηκαν και βίωσαν το νόημα της χριστιανικής ζωής, της αγάπης προς τον Θεό, την Πατρίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.
 Πρωτοστάτης για ακόμη μια χρονιά σε αυτή την ποιμαντική διακονία της νεότητας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ο οποίος επισκέφθηκε όλες τις περιόδους, συνομίλησε με τα στελέχη και συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους κληρικούς και τους εθελοντές.
Με τη λήξη του φετινού προγράμματος, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Γεώργιος συγχαίρει όλους τα στελέχη και τους συνεργάτες για την επιτυχή λειτουργία των φετινών δομών της δωρεάν φιλοξενίας, τα παιδιά που συμμετείχαν σε όλες τις περιόδους και συνεργάστηκαν αρμονικά, καθώς και τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην  Εκκλησία. Παράλληλα ευχαριστεί θερμά τις τοπικές Αρχές για  την αγαστή  συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους. Τέλος, εκφράζει τα ευγνώμονα αισθήματά της τοπικής Εκκλησίας προς την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, την αλυσίδα Super Market «Μασούτης» αλλά και όλες τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που συμπαραστάθηκαν στο έργο της.
        Πρόσωπα χαμογελαστά και φωνές χαρούμενες, αλλά και καρδιές σφραγισμένες ανεξίτηλα με πανέμορφες αναμνήσεις άφησε πίσω της η θερινή φιλοξενία παιδιών και νέων στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ρητίνης. Όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για το ερχόμενο καλοκαίρι.