Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 14-1 2014 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 14-1 2014
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗΤο αίτημα εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος των αγροτών που τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων, καθώς και τα προβλήματα και τις προτάσεις για το νέο καθεστώς τήρησης των βιβλίων-εξόδων, συζήτησαν σήμερα Τρίτη στις 15:00 στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Πελλας Ιορδάνης Τζαμτζής και 32 ακόμα Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη.
Θέμα της συνάντησης εκτός από την εξαίρεση από το Τέλος Επιτηδεύματος, ήταν η επίλυση των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων σχετικά με το νέο καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων από τους αγρότες.
Οι Βουλευτές ζήτησαν την επίλυση των προβλημάτων και κατέθεσαν προτάσεις για αυτά τα θέματα, υποβάλλοντας στον κ. Θεοχάρη και σχετικό υπόμνημα.
Ο κ. Θεοχάρης αφού άκουσε με προσοχή τους Βουλευτές, δεσμεύτηκε:
α) ότι θα εξετάσει το υπόμνημα με τις προτάσεις,
β) αποδέχτηκε την πρόταση για παράταση της εφαρμογής του νέου καθεστώτος τήρησης βιβλίων των αγροτών έως τέλος Φεβρουαρίου
γ) ότι θα συστήσει επιτροπή για την επίλυση όλων των επιμέρους ζητημάτων που ετέθησαν όπως πχ. ημερομίσθια αγροτών, αποσβέσεις και υπολογισμός παγίων, αποθέματα παραγωγής προηγούμενων ετών, τα προβλήματα στην τήρηση των βιβλίων από συνταξιούχους ΟΓΑ, άλλων ταμείων και ετεροεπαγγελματιών, καθώς και άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στο υπόμνημα που κατέθεσαν οι Βουλευτές.

Τέλος, τέθηκε από τους Βουλευτές, το αίτημα για την εξαίρεση καταβολής Τέλους Επιτηδεύματος από τους αγρότες που θα τηρήσουν βιβλία εσόδων – εξόδων και στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη.
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων που κατέθεσαν οι Βουλευτές είναι το ακόλουθο:
Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη
Προς τον Γενικό Γραμματεία Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

«Προβλήματα και προτάσεις για την τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων από τους αγρότες»
Η εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων από τους αγρότες, όταν το εισόδημα ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, λόγω ασαφειών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και οδήγησε στην απόφαση της παράτασης εφαρμογής του μέτρου και της έκδοσης εγκυκλίου για την ενημέρωση των αγροτών και των λογιστών.
Στόχος μας πρέπει να είναι η εφαρμογή ενός πλαισίου λογικής φορολόγησης των αγροτών, και όχι φυσικά η αφαίμαξη τους, με αποτέλεσμα την μη επιβίωση των αγροτών μας, τον περαιτέρω οικονομικό μαρασμό της περιφέρειας και την κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας.

Προτάσεις
Με την έναρξη τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων με όριο τις 10.000 ευρώ συνολικού τζίρου, πρέπει να ρυθμιστούν ποιες δαπάνες θα υπολογίζονται στα έξοδα των αγροτών.
Πρέπει να συνυπολογισθούν εκτός από τα καύσιμα, τις συντηρήσεις των αγροτικών μηχανημάτων κλπ και οι δαπάνες για :
α) Την πληρωμή ημερομισθίων των εργατών, που χρησιμοποιούνται για εργασίες στις καλλιέργειες, στις κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και αλιευτικές εργασίες,

β) Τα ημερομίσθια του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, καθώς και των μελών της οικογενείας του που εργάζονται στις παραπάνω εργασίες,
γ) Τόκοι δανείων του αγρότη, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και αλιέα, για την αποπληρωμή δανείων που έχει συνάψει την τελευταία εξαετία και ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί,
δ) Να συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα, αποσβέσεις από την αγορά γης και αγορά πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού για αγορές που έχουν γίνει σε βάθος τετραετίας από την έναρξη τήρησης των βιβλίων,
ε) Να υπολογίζεται στα έξοδα το σύνολο των λειτουργικών δαπανών
στ) Να μην συνυπολογίζονται οι ενισχύσεις κάτω από 5.000 ευρώ στο υπό φορολόγηση εισόδημα, ή
ζ) Το ποσόν της σύνταξης, του μισθού, η των εσόδων από άλλο επάγγελμα, να μην συνυπολογίζεται στις 10.000 ευρώ που είναι το όριο για την τήρηση βιβλίων, ώστε να υποχρεούται ο συνταξιούχος η ετεροεπαγγελματίας αγρότης να τηρεί βιβλία.
η) Εάν το αγροτικό εισόδημα συνταξιούχου ή ετεροεπαγγελματία είναι μόνον έσοδα από δικαιώματα και όχι από πραγματική αγροτική δραστηριότητα, να μην έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων.
θ) Να υπάρξει αφορολόγητο ποσό στις 9.250 ευρώ με αποδείξεις, όπως και στους μισθωτούς, για τους αγρότες.
Ακόμη πρέπει να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις:
α) Συνταξιούχων του ΟΓΑ ή άλλων ταμείων, Δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων, Ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν ταυτόχρονα και αγροτική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική, αλιευτική δραστηριότητα με ή χωρίς την υποχρέωση τήρησης βιβλίων πέρα από το αγροτικό εισόδημα,
β) Φορολόγησης των ανωτέρω, σε σχέση με το συνολικό τους εισόδημα, καθώς και στην περίπτωση κοινής δήλωσης με τον ή την σύζυγο
γ) Αγροτών, που ενώ φέτος υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία, του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο θα συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ ή από άλλο ασφαλιστικό ταμείο,
δ) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω μειωμένης παραγωγής (οφειλομένης σε καιρικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες), ζημιών στην παραγωγή, καθώς και μικρής ηλικίας δένδρων και άλλων παραγόντων, ο αγρότης δεν ξεπερνά τις 10000 ευρώ.
ε) Να ρυθμιστεί η υποβολή τιμολογίων για την τήρηση βιβλίων ανά δίμηνο, ώστε και να μειωθεί το κόστος τήρησης των βιβλίων, αλλά και να εξοικονομηθεί χρόνος και να μην αντιμετωπίζει τέτοια θέματα ο αγρότης σε περιόδους υπερβολικού φόρτου δουλειάς.
Επίσης, ζητούμε να δοθεί παράταση στην εφαρμογή τήρησης Βιβλίων εσόδων – εξόδων των αγροτών έως το τέλος Μαρτίου 2014, ώστε να ρυθμιστούν όλα τα θέματα με εγκύκλιο και να λάβουν πλήρη ενημέρωση για την εφαρμογή, οι αγρότες και οι λογιστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου