Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Περίπου 1.400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες παραλαμβάνουν τα «ραβασάκια» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με τις νέες εισφορές, στο 20% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του 2015. Οι ασφαλισμένοι μαζί με την ενημέρωση θα λάβουν και τον 25ψήφιο κωδικό πληρωμής πριν από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού μέσω του διακριτού κωδικού εντολής 25 ψηφίων. Για τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες,  η κατώτατη εισφορά καθορίζεται στα 167,95 Ευρώ τον μήνα. Για τους νέους επιστήμονες, για τους οποίους ισχύουν εκπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 96, οι κατώτατες εισφορές ξεκινούν από 108,17 Ευρώ (για δραστηριότητα 0-2 ετών) έως 120,47 Ευρώ (για δραστηριότητα 3-5 ετών). Εκπτώσεις 5% έως 50%, ισχύουν και για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2020. Τέλος για τους αγρότες, η κατώτατη μηνιαία εισφορά ορίζεται στα 86,98 Ευρώ και ισχύει για το 2017, εφόσον είχαν καθαρό ετήσιο εισόδημα το 2015 από μηδέν έως και 4.923 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου