Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινώθηκαν οι 200 εποχικοί γεωτεχνικοί στον ΕΛΓΑ

Ανακοινώθηκαν οι 200 εποχικοί γεωτεχνικοί στον ΕΛΓΑ

 
Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ αφορούν 170 γεωπόνους και 30 κτηνιάτρους για εποχική εργασία 8 μηνών.          
Έγινε η ανάρτηση Πινάκων Εποχικού Προσωπικού (γεωπόνων και κτηνιάτρων) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛΓΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, «αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α., που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου