Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί σε συνέντευξη τύπου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στις 10.00 το πρωί, στο ξενοδοχείο Νικόπολις (Ασκληπιού 16-18, Πυλαία), με θέμα «Βιομηχανική κληρονομιά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τρόποι ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησής της», στο πλαίσιο του έργου «CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.
H βιομηχανική κληρονομιά ενός τόπου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ταυτότητα μίας περιοχής και αποτελεί συχνά σημείο αναφορά για τους τουρίστες που την επισκέπτονται. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντική βιομηχανική κληρονομία  με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής .
Στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν οι ενέργειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , καθώς και η συνολική δράση της Περιφέρειας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CHRISTA.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης (Local Stakeholders GroupLSG), με θέμα «Βιομηχανική κληρονομιά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τρόποι ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησής της». Η εκδήλωση, που θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στο ξενοδοχείο Νικόπολις, υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism», με σκοπό τη συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και την καταγραφή της βιομηχανικής κληρονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα αυτής που μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά.
Με τη συμμετοχή τους στη συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα:
  • Να συνεισφέρουν στην αναγνώριση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής.
  • Να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους στη διαμόρφωση του Τελικού Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας για την εξειδίκευση των δράσεων αξιοποίησης της βιομηχανικής κληρονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:
10.00 - 10.15             Έναρξη – Χαιρετισμοί
10.15 – 10.30             Παρουσίαση μελών Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου
10.30 – 11.00            Βιομηχανική Κληρονομιά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Διεθνείς Καλές Πρακτικές για την αξιοποίηση και προώθηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
11.30 – 12.30             Συζήτηση – Προτάσεις Φορέων για την αξιοποίηση και προώθηση της Βιομηχανικής Κληρονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Αναφορά καλών πρακτικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
12.30 – 13.00            Συμπεράσματα – επόμενα βήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου