Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΠρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3.        
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
4.        
Έγκριση ή μη τροποποίησης περιμέτρου αρδευτικού έργου Γανόχωρας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
5.        
Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
6.        
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου–Φούντα-Κλήμα-Αγ.Κων/νος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
7.        
Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή - επιδιόρθωση - βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας» (22/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

8.        
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια πλακών πεζοδρομίων, κυβόλιθων και λοιπών υλικών επισκευής πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας" προϋπολογισμού 12.071,77 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

10.    
Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11.    
Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12.    
Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής  του έργου “Διαμόρφωση προσβάσεων στο 17ο Δημοτικό Σχολείο”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13.    
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14.    
Έγκριση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λουτρικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση της αριθ. 23/2017 μελέτης του έργου με τίτλο “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης” και καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό του άρθρου27 του Ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

16.    
Διόρθωση της αριθ. 52/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση αύξησης και καταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.”
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
17.    
Έγκριση της αριθ. 24/2017 μελέτης με τίτλο “Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2017”, προϋπολογισμού 425.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας της εργασίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

18.    
Έγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρητίνης "ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ"
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
19.    
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
20.    
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
21.    
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
22.    
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης Έτους 2016
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΠ
23.    
Έγκριση μετάβασης δημοτικού συμβούλου στην Πεσκάρα της Ιταλίας στις 10 και 11 Μαΐου 2017 για συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης ως εταίρου στην πρώτη συνάντηση του έργου (project) REACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες” (Europe for Citizens)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24.    
Έγκριση της αριθ. 26/2017 απόφασης Δ.Σ του Ο.Π.Π.Α.Π. με θέμα "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

25.    
Τροποποίηση της 638/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου» ως προς τον ορισμό προέδρου – αντιπροέδρου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός ΓραμματέαςΗ Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου