Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης για  την εκλογή των μελών του           Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της  

            Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 05.03.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1
Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας) του Δημοτικού Συμβουλίου.
2
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
3
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

  Ο  προεδρεύων

                                                                                          Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                            Νικόλαος  Αθ. Λάππας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου