Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 27.03.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.
Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά με την μελέτη ανάπλασης της οδού Αγίου Νικολάου στο Λιτόχωρο, μετά από αίτημα 13 συμβούλων.
2.
Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με θέμα  Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μελέτης «Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Κ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3.
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Βροντούς και Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
5.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
6.
Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης ως προς την διάρκεια υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου».   (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
7.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
8.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή ΠΥΞΑΡΙ της Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή ΠΥΞΑΡΙ της Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.
Λήψη απόφασης περί συναίνεσης η μη για την οριοθέτηση του ρέματος Μαυρονερίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11.
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. Αριθ. 306/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.
Τρο     Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. Αριθ. 305/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου».  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13.
Λήψη απόφασης για παράταση εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες ανάπτυξης κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης παλαιού σχολείου Πλαταμώνα του Δημου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
14.
Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της αριθμ. 327/2009 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
15.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 27 οικοπέδου εκτάσεως 305,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα στους εκ διαθήκης κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου Θωμά Κατσαντώνη του Ηρακλή, που απεβίωσε στις 26-08-2014 και στον οποίο είχε παραχωρηθεί δυνάμει της με αριθμό 7/1965 απόφασης του πρώην Κ.Σ. Παντελεήμονα, εγκριθείσας με τη με αριθμό 12128/31-05-1965 απόφαση Νομάρχη Πιερίας, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
16.
Λήψη απόφασης προς μεταβίβαση του με αριθμ. 17 οικοπέδου εκτάσεως 305,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστρο» του Ν. Παντελεήμονα, στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους της αρχικής δικαιούχου Αμαλίας Μπούρου χας Αθανασίου που απεβίωσε στις 19-05-2004 και στην οποία είχε παραχωρηθεί δυνάμει της με αριθμό 7/1965 απόφασης του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Παντελεήμονα, εγκριθείσας με τη με αριθμό 12128/31-05-1965 απόφαση Νομάρχη Πιερίας, για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
17.
              Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
18.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2016.   (Εισήγηση Μπαμπανίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
19.
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
20.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου αντισφαίρισης στην Δ.Κ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).              
21.
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
22.
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων ΤΟΕΒ Ενιπέα οικ. έτους 2017 καθώς και του κανονισμού άρδευσης.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
23.
Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πινακίδας στάθμευσης ΑΜΕΑ, στο Λιτόχωρο μετά από αίτηση της κας Μουρσιώτη Καλλιόπης. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
24.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
25.
Σύναψη σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. για την εκπόνηση μελέτης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος,  Δήμαρχος).
26.
Επικαιροποίηση της αριθμ. 259/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα ίδρυση ενορίας του Αγίου Γεωργίου στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                                
27.
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
28.
Επιχορήγηση της Δημοτικής χορωδίας Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακκελαρίδης» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
29.
Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.  (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
30.
Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
31.
Τροποποίηση της αριθμ. 291/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετική με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ πρώην Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. για την υποβολή πρότασης από τον Δήμο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονα προτεραιότητας 14 του ΕΣΠΑ της πράξης «Αποχέτευση Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα και παραλιακής ζώνης του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» (Εισήγηση Σιώκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).
32.
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
33.
Λήψη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου –Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5006100. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
34.
Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε δικηγόρο Ν. Πιερίας για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων λόγω αδυναμίας της νομικής συμβούλου.  (Εισήγηση Κων/νος Δημόπουλος,  Δήμαρχος).
35.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
36.
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2017 και έγκριση τεύχους μελέτης κοινωνικο – οικονομικής μελέτης. (Εισήγηση Παρασκευάς Μακρίδης, Ειδικός Συνεργάτης).                                                        
37.
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
38.
Συζήτηση σχετικά με υποβολή αντίρρησης του Δήμου στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                        
                            
                                                  
                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου