Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Φώτο Αρχείου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

          Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κατερίνης  θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» ,  προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών , (έναρξη Μάιος 2017) με θέματα «Φυτική Παραγωγή, Ζωική Παραγωγή», για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

          Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης.

         Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, στον Ν. Πιερίας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης εντός 10 ημερών.

         

                                                                                                  Η Υπεύθυνη  Κατάρτισης                                                                                                        Αντωνιάδου Ιωάννα

                                                                                                 MSc Γεωπόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου