Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Εγκρίνεται η συμμετοχή 11 μεταποιητικών επιχειρήσεων στη συνδεδεμένη ροδάκινου. Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
 Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τα άρθρα  της υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017.
1. Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛΜΜΕ Ανώνυμη εταιρεία Α.Ε.Σ ΑΛΜΜΕ Α.Ε
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας –Παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας αγροτικών κτηνοτροφικών και καταναλωτικών προϊόντων και εφοδίων και παροχής υπηρεσιών - Α.Σ ΠΕΛΛΑΣ
3. Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας συμπ/των και πολτών νωπών φρούτων και λοιπών παραγώγων χυμοποίησης - K&P S.A
4. Αφοί Ν. Χριστοδούλου Α.Ε. Βιομηχανία Χυμών-Εξαγωγές νωπών – Αφοί Χριστοδούλου Α.Ε.
5. Βιομηχανία Κονσερβών και Εξαγωγική Εταιρεία Γεωργικών Προϊόντων Δαναΐς Α.Ε.- Δαναΐς Α.Ε
6. ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας οπωροκηπευτικών -ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ
7. Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ Ανώνυμη Εταιρεία - ΑΣΠΙΣ Α.Ε
8. Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβοποιίας ΕΛΒΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία - ΕΛΒΑΚ
9. ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ Βιομηχανία και Εμπορικαί Επιχειρήσεις Κονσερβοποιημένων Οπωροκηπευτικών - ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ
10. Πρόδρομος Παυλίδης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε
11. Rossana Fruit Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Επεξεργασίας Φρούτων - ROSSANA FRUIT Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου