Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Η 2Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Η 2Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

Το τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου προσανατολίζεται o ΟΓΑ να βάλει τη 2η  δόση των επιδομάτων.  Σε αυτή τη φάση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν τη διαδικασία αποδοχής και ελέγχου του εντύπου Α21 που πρέπει να συνοδεύει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σε μια προσπάθεια να είναι όσο γίνεται πιο μεγάλος ο αριθμός των δικαιούχων που θα λάβουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΓΑ θα συνεχίσει να παραλαμβάνει αιτήσεις Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου, σε ότι αφορά την 2η  δόση αυτών.  Οι αιτήσεις Α21 που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα μεταφερθούν προς εκκαθάριση για την 3η  δόση. Τα επιδόματα που θα χορηγηθούν αφορούν τόσο νέες περιπτώσεις δικαιούχων, όσο και εκκαθαρίσεις παλαιότερων που έπρεπε να ελεγχθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Ελπίζουμε και εκτιμούμε να τηρηθεί η εξαγγελία ανακοίνωση για το τέλος Ιουλίου και να μην αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο για αργότερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου