Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Πιερίας
σε συνεργασία με
το Υπουργείο Περιβάλλοντος &  Ενέργειας,
  σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση
με θέματα :

1.ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α.)

τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.30
στη Συνεδριακή  αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Πιερίας

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
19:30   Έναρξη –Χαιρετισμοί
·        Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
·        Σύμβουλος Αν. Υπουργού ΥΠΕΝ, Βασίλης Λιόγκας
19:45  Παρουσίαση Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)
·        Εισηγητής : Δημήτριος Ποδιώτης, Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
20:15  Ερωτήσεις – Συζήτηση

20:30  Παρουσίαση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων,
            Εγγραφή & Καταχώρηση υπόχρεων στο  ΗΜΑ – Εκθέσεις
·         Εισηγήτριες : Αθηνά-Μαρία Βερούχη και Ελένη Καμπράγκου,Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
21:30  Ερωτήσεις - Συζήτηση

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου