Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Καταθέτει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ για καθυστερήσεις σε πληρωμές βιολογικών

Καταθέτει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ για καθυστερήσεις στε πληρωμές βιολογικών

Καταθέτει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ για καθυστερήσεις σε πληρωμές βιολογικών


Στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου καλείτε ο πρόεδρος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΚΚΕΛ) βάκης Τσιομπανίδης ώστε να στηρίξει την αναφορά που ο ίδιος είχε υποβάλει σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας. Στην συγκεκριμένη αναφορά η επιτροπή αναφορών κάλεσε την Ελληνική πλευρά να λογοδοτήσει. Η συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10.07.2017 στις Βρυξέλλες. Η εξέτασή της έχει προγραμματιστεί για 16:45.μμ.
Αξιότιμε κύριε Tsiompanidi,Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η αναφορά σας έχει περιληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών που θα πραγματοποιηθεί στις 10.07.2017 στις Βρυξέλλες. Η εξέτασή της έχει προγραμματιστεί για 16:45.Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλέσουμε να παρακολουθήσετε μετάδοση των διαδικασιών της επιτροπής μέσω Διαδικτύου (webcast) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body= PETIείτε ζωντανά είτε σε μαγνητοσκόπηση την επόμενη ημέρα.Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε το αργότερο έως 26.06.2017, απαντώντας στο ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα, αναφέροντας το όνομα, την ημερομηνία γέννησής σας και την ιθαγένεια καθώς και τον αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης της ταυτότητάς σας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, δελτίο ταυτότητας κλπ.) τα οποία θα κληθείτε να επιδείξετε κατά την παραλαβή της κάρτας εισόδου σας στα κτίρια του Κοινοβουλίου.Στη συνέχεια θα σας δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ημέρα της συνεδρίασης.Παρακαλώ σημειώστε ότι η χορήγηση χρόνου ομιλίας στους αναφέροντες υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου της επιτροπής και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Οι αναφέροντες μπορεί να κληθούν να αναπτύξουν την αναφορά τους προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιληφθεί του ζητήματος. Εν συνεχεία, οι βουλευτές συζητούν την αναφορά και διατυπώνουν την απάντησή τους υπό μορφήν απόφασης.Εάν προτίθεσθε να λάβετε το λόγο ή να προσκομίσετε πρόσθετα στοιχεία, θα ήταν σκόπιμο να τα παράσχετε εκ των προτέρων στη Γραμματεία της επιτροπής προκειμένου να προστεθούν στο φάκελό σας και να διαβιβαστούν στους διερμηνείς.Συνημμένα υποβάλλεται ανακοίνωση προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναφορά σας.Τυχόν περαιτέρω αλληλογραφία πρέπει να απευθύνεται ηλεκτρονικά προς

peti-secretariat@europarl.europa.eu, κατά προτίμηση στα αγγλικά.Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία

Επιτροπής Αναφορών


29.4.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Θέμα: Αναφορά αριθ. 0541/2015, του Ευάγγελου Τσιομπανίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος (ΑΚΚΕΛ), σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα
1. Περίληψη της αναφοράς
Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι, από το 2012 που ξεκίνησε το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, δεν έχει πληρωθεί κανένας παραγωγός, ενώ για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας οι παραγωγοί έχουν πληρωθεί μόνο για το έτος 2012. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους παραγωγούς οι οποίοι αναγκάζονται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (πιστοποίηση προϊόντων, πληρωμή συμβούλων γεωπόνων, αγορά βιολογικών ζωοτροφών, δέσμευση αγροτεμαχίων για τον σκοπό αυτό) χωρίς να λαμβάνουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Διαμαρτύρεται ότι η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χρησιμοποίησε τους πόρους του 2012 που προορίζονταν για την επιδότηση αυτή, για να πληρώσει την εξισωτική αποζημίωση. Επισημαίνει επίσης ότι τα χρήματα αυτά δίνονται στους παραγωγούς ως αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος – καθώς παράγουν ποιοτικά προϊόντα, πολλές φορές εις βάρος της ποσότητας – και όχι ως ενίσχυση.
2. Παραδεκτό
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).
3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Απριλίου 2016
Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2012 βάσει του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 οφείλονταν σε ένα πρόβλημα στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και στη δυσκολία προσδιορισμού των επιλέξιμων για την πληρωμή περιοχών. Λόγω του πολυετούς χαρακτήρα του μέτρου, οι ελληνικές αρχές δεν προέβησαν σε πληρωμές για τις αιτήσεις του 2012 και τις μεταγενέστερες, ώστε, σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, να μην έχουν οι δικαιούχοι να επιστρέψουν μεγάλα ποσά.

Οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2012 για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας κατεβλήθησαν από τον ελληνικό οργανισμό πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015. Οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2013 και το 2014 δεν έχουν ακόμα καταβληθεί ή αναμένεται να καταβληθούν με πόρους του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 κατά τους προσεχείς μήνες.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές δικαιούχων της βιολογικής κτηνοτροφίας του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο 2015 προσπάθησε να κατανοήσει καλύτερα το πώς αξιολογείται από τις ελληνικές αρχές η επιλεξιμότητα των μόνιμων βοσκοτόπων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου