Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΕΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑΕΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ

Εντός Ιουλίου προκηρύσσουν  το Μέτρο 5.1 των Προγραμμάτων για επενδύσεις σε αντιχαλαζικά, αντιβρόχινες μεμβράνες και γενικότερα οτιδήποτε καλύπτει τους αγρότες από ζημιές, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό των διαχειριστικών αρχών. Τα κόστη για μεμονωμένους αγρότες θα καλύπτονται στο 80% και για συλλογικούς φορείς στο 100%. Το θεσμικό πλαίσιο θα είναι έτοιμο σύντομα, ενώ το Μέτρο θα το προκηρύξει ο ΕΛΓΑ με κονδύλια των Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα θα καλύπτει δαπάνες για: Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ. Δεδομένου ότι η σημασία πρόληψης είναι εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το ποσοστό στήριξης για δράσεις πρόληψης ανέρχεται σε:  80 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που αναλαμβάνουν μεμονωμένοι γεωργοί. 100 % του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά ή από δικαιούχο δημόσιο φορέα, εφόσον το όφελος είναι συλλογικό.  Η στήριξη θα παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ή σε ομάδες γεωργών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου