Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

118 ΕΚ.ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ118 ΕΚ.ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
 ΑΛΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


Ορίστηκαν με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την υλοποίηση επτά βασικών παραγωγικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας.   Συγκεκριμένα οι  αποφάσεις αφορούν: Τρία Μέτρα για τις «παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 60.158.782 Ευρώ. Το Μέτρο της «Μεταποίησης προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000 Ευρώ. Δύο  Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.750.000  Ευρώ και ένα Μέτρο για επενδύσεις επί του σκάφους με σκοπό «την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και την άμεση εμπορία των προϊόντων από το σκάφος», συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.000.000 Ευρώ.  Την καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (Προγράμματα Leader) 781.000 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου