Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΜΗΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΣΤΑ 27 ΕΥΡΩΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΜΗΔΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΣΤΑ 27 ΕΥΡΩ

Στα 27 Ευρώ το στρέμμα καθορίζεται η ενδεικτική τιμή για τη συνδεδεμένη στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, δηλαδή μηδική και τριφύλλι, που θα ισχύσει για το 2017 σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η εν λόγω απόφαση, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281 Ευρώ, για το 2018 στα 25.531.408 Ευρώ, για το 2019 στα 25.256.552 Ευρώ και για το 2020 στα 27.164.626 Ευρώ. Αντίστοιχα, η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 945.580 στρέμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου