Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΑΛΛΑ 70.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝΑΛΛΑ 70.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Από την 1η Ιουλίου 2017, τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη για την ενίσχυση των παραγωγών αλλοιώσιμων φρούτων, οι οποίοι επλήγησαν από τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών, παρατείνονται για ακόμα ένα χρόνο έως τα τέλη Ιουνίου 2018. Τα μέτρα θεσπίστηκαν για πρώτη φορά απτην Επιτροπή ως απάντηση στη Ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών, τον Αύγουστο του 2014. Η συμπληρωματική ενίσχυση, 70 εκατ. Ευρώ, προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας στους Ευρωπαίους φρουτοπαραγωγούς, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν διέξοδο για τα προϊόντα τους στην αγορά ως συνέπεια της απαγόρευσης των εισαγωγών. Στοχεύει επίσης στην αποζημίωση των παραγωγών οι οποίοι θα επιλέξουν να διανείμουν τα πλεονάζοντα προϊόντα τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σχολεία κ.λπ. ή να τα διαθέσουν για άλλους σκοπούς (π.χ. ζωοτροφές, λιπασματοποίηση, μεταποίηση). Η συμπληρωματική ενίσχυση προστίθεται σε μια σειρά έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς γεωργικών προϊόντων που θεσπίστηκαν μετά τη ρωσική απαγόρευση. Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της αγοράς από την Επιτροπή δείχνει ότι τα μέτρα αυτά βελτίωσαν την κατάσταση της αγοράς για τις μη μόνιμες καλλιέργειες (κυρίως τα λαχανικά). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που επλήγη από τη Ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών διοχετεύτηκε σε άλλες αγορές και οι τιμές αγοράς σταθεροποιήθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου