Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους και αποζημίωση δημοτικών συμβούλων ορίζει το πολυνομοσχέδιο

Αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους και αποζημίωση δημοτικών συμβούλων ορίζει το πολυνομοσχέδιο

Το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α., που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς ψήφιση στη Βουλή καθορίζει και το θέμα για τις αμοιβές των αντιδημάρχων αλλά και την αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 33 αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι:
Δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους χωρίς τους πληθυσμιακούς περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.
Υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, έως μέγιστο αριθμό τεσσάρων (4) συνεδριάσεων Δ.Σ. ανά μήνα. Η αποζημίωση αυτή θα βαραίνει τους Δήμους. Η αποζημίωση καταβάλλεται με σκοπό να καλυφθούν βασικές δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια και αφορά Δημοτικούς Συμβούλους, που λόγω χιλιομετρικής απόστασης, υφίστανται αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Από το δικαίωμα λήψης της εν λόγω αποζημίωσης εξαιρούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται σε Δημοτικές Ενότητες Δήμων που βρίσκονται στις πέντε (5) μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Χώρας, ήτοι στην Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης. Στη γενική εξαίρεση των παραπάνω μεγάλων εκλογικών περιφερειών δεν εμπίπτουν οι νησιωτικοί Δήμοι των περιφερειών Α’ και Β’ Πειραιά. Επίσης, εξαιρούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται στους λοιπούς Δήμους της Χώρας εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου