Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: «Αποστολή δελτίου τύπου»ΘΕΜΑ: «Αποστολή δελτίου τύπου»


Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με ΑΔΑ: ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, για τους πρώτους 2052 Δικαιούχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ανωτέρω απόφαση, που αφορά όλους τους δικαιούχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και πίνακας που περιλαμβάνει μόνο τους δικαιούχους της ΠΕ Πιερίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Πιερίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου