Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (POS) ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27.07.2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ Ν. 4446/2016(Α΄ 240)»

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (POS) ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ KAI
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27.07.2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ
Ν. 4446/2016(Α΄ 240)»Το Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιριών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας τονίζει την υποχρέωση Αποδοχής Πληρωμών με
Κάρτα, με την εγκατάσταση συστημάτων αποδοχής πληρωμών με κάρτα ( POS )
σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέχρι τις 27.07.2017,σύμφωνα με
το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α΄ 240).
Δυνάμει της με αριθμό 45231/20.04.2017 Κοινής Απόφασης του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1445/27.04.2017, μέχρι και την 27.07.2017 όλοι οι
αναφερόμενοι σ αυτήν, υπόχρεοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις,
υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση
των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του
άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240). Ως εκ τούτου οι υπόχρεοι σύμφωνα με
την 45231/20.04.2017 Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Οικονομικών έχουν την υποχρέωση να
προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να
αποδέχονται πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων
(1.500€) ευρώ.
Οι επιχειρήσεις, που υποχρεούνται να αποδέχονται κάρτες από την
28.07.2017 είναι :
 Επισκευή μηχανημάτων
 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
 Παραγωγή φυσικού αερίου
 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους
 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
 Άλλα καταλύματα
 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης
 Δραστηριότητες παροχής ποτών
 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 Νομικές δραστηριότητες
 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου·
παροχή φορολογικών συμβουλών
 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών
 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων
 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 85.51
 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με
νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία
 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Οι ως άνω Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ήμερων προ της παρέλευσης της
προθεσμίας, ήτοι 27.07.2017, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4)
μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή
μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ήτοι 27.07.2017, οφείλουν να
συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.
Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν βάσει των
αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.
4446/2016, υποχρεούνται σε έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Θεσμικών
Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή της κατά τόπο
αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την περαιτέρω εφαρμογή της οριζόμενης με
την παρούσα διαδικασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου