Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Σε ισχύ τίθεται από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου  2017 η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με μια νέα υπουργική απόφαση, για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας. Πρόσκειται για τροποποιητική απόφαση προηγούμενης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2724 - 03.08.2017. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία αυτή, γεωπόνοι, έμποροι γεωργικών φαρμάκων, αλλά και αγρότες-παραγωγοί και ας προσαρμοστούν στα δεδομένα που τίθενται από την επίσημη πολιτεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου