Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στην βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ημαθίας

 

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στην βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ημαθίας

 
 
Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους
βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την
αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.Αφορά
στο διάστημα δημιουργίας των πρώτων καρυδιών και πλήρους ανθοφορίας και
στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την
καλλιεργητική περίοδο.Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί
τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να
εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και
στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται  στο στάδιο δημιουργίας  πρώτων καρυδιών 
και στην πλήρη  ανθοφορία.Στους αγρούς παρατήρησης εντοπίζονται
προνύμφες πράσινου σκουληκιού πρώτου σταδίου και δευτερου σταδίου , από
μια έως δύο ανά μέτρο , στην περιοχή Μακροχωριου Σταυρού Καβάσιλας
,βάλτος Σταυρού Σκυλιτσίου. Στις περιοχές του βάλτου Βεροιας , βάλτου
Σκυλιτσιου, βάλτος Νησίου δεν εντοπίζεται ακόμα  προσβολή ή αυτή είναι
κάτω του ορίου επέμβασης . Ειδικά για τις τελευταίες αναφερόμενες
περιοχές οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν πολύ τακτικά τα χωράφια τους
τις επόμενες μέρες Το στρες των φυτών λόγω των βροχών όπως αναφέραμε στο
προηγούμενο δελτίο μας έχει εξαλειφθεί λόγω των ευνοϊκών καιρικών
συνθηκών  .Η παρουσία αλευρώδη συνεχίζει να  είναι περιορισμένη σε όλες
της περιοχές της περιφερειακής ενότητας
Οι παραγωγοί  θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους ανά
3 ημέρες , ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά
το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο  όριο επέμβασης είναι 6-8 προνύμφες  ως
ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά ή μια προνύμφη 1ου σταδίου στο
ενάμιση μέτρο .Για τον λύγκο 5 άτομα  κ.μ.ο. ανα 100 φυτά. Όσον αφορά το
Ρόδινο Σκουλήκι, στο στάδιο της ανθοφορίας το κατώτατο όριο επέμβασης 
είναι 20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν - «ροζέτα») σε τυχαίο δείγμα
100 ανθέων από τουλάχιστον 5 αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας ή η 
παρουσία πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών ρόδινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο
εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που
λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο του αγρού.
Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων σε περίπτωση που απαιτείται,
συνιστάται να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να
επαναληφθεί μόνο όταν ισχύουν οι συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω.
Θα πρέπει οπωσδήποτε οι παραγωγοί άμεσα να επέμβουν, εφόσον  πρώτα
ελέγξουν τα αγροτεμάχια τους όπως περιγράφεται παραπάνω  με κατάλληλα
και εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τον έλεγχο των προνυμφών του πράσινου
σκουληκιού, αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις τουλάχιστον  σε περιοχές
Μακροχωρίου Σταυρού Καβάσιλας  Σκυλιτσίου  ο πληθυσμός προνυμφών ξεπερνά
το κατώτερο  όριο επέμβασης
Ανάλογα με την ανάπτυξη σε κάθε βαμβακοχώραφο να γίνουν ψεκασμοί με τους
κατάλληλους ρυθμιστές ανάπτυξης ,ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ
βλαστικότητας και καρποφορίαςΤονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους ,
και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες  όπου δεν υπάρχει πτήση των
μελισσών.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΑΟΚ  κααΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου