Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ 6,14 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027


ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ 6,14 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027
Τη διάθεση 6,14 Δις Ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία προτείνει η Επιτροπή προτείνει για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για τη νέα ιστορική  περίοδο 2021-2027. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων μικρής κλίμακας. Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση. Τέλος, η Επιτροπή ενισχύει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Ταμείου με εστίαση στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30 % του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού. Και βέβαια εμάς σαν Ελλάδα μας ενδιαφέρει και μας αφορά άμεσα το θέμα αφού η αλιεία αποτελεί πολύ δυναμικό κομμάτι του πρωτογενή μας τομέα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου